Vad är skägg?

Ett skägg är en samling av hår som växer på hakan, överläppen, kinderna och halsen hos människor och vissa djur. Hos människor är det vuxna män som kan odla skägg, men vilken skäggväxt man har är högst individuell. Det är ingen självklarhet att man som man kan odla ett kraftigt helskägg. Vissa får nöja sig med ett kortare skägg. Det finns män som nästan inte har någon form av skäggväxt. Även kvinnor kan få skägg. Kvinnor med hirsutism, ett hormonellt tillstånd, få en överdriven behåring och därmed utveckla skägg.

odla skägg enkelt och snyggt

Kort om skägg

Under historiens gång har samhällets attityder till manliga skägg varierat kraftigt. Det har varit beroende på faktorer såsom rådande kulturella religiösa traditioner och den aktuella tidens modetrender. Vissa religioner (till exempel islam och sikhism) anser att ett helskägg är en absolut nödvändighet för alla män som kan odla ett. Skägget är en del av deras officiella dogmer. Andra kulturer, även om det inte är officiellt beordrat, anser att ett skägg visar en mans virilitet. Som exempel nämns dygder som vishet, styrka, sexuell förmåga och en hög social status. Men i kulturer där ansiktshår är mer ovanligt (eller för närvarande omodernt), kan skägg vara associerade med dålig hygien eller anses vara en ”vilde” som är ociviliserade, eller till och med anses farlig.